Doğru bildiğini yap...

Misyonumuz

Meslek mensuplarımızın ekonomik, sosyal, kültürel alanlarda geliştirilmesini ve mesleki itibarlarını yeniden kazanmalarını sağlamak. Haksız rekabeti önlemek, mesleki etik kurallara uyum ile dayanışma ruhu ve yardımlaşmanın gelişmesine katkıda bulunmak. Muhasebe ve denetim alanlarına olan talebi arttırarak yeni is imkanları Oluşturmak ve pazar paylarını geliştirecek çalışmalar yapmak.Mesleğimizle ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla sağlıklı ve kalıcı işbirlikleri Kurarak kamuoyunda yer edinmek

Vizyonumuz

Mesleğimizin geleceğini inşa ederken teknolojik çözümlerle meslektaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak.Meslek mensuplarımızın küresel rekabete ayak uydurabilmesinin yöntemlerini geliştirmek ve muhasebe mesleği için dünyadaki önem taşıyan deneyimleri ülkemizde hayata geçirmek.Mesleğin öncülüğünü yapan, Türkiye' nin güvenilir ve saygın kuruluşlarından biri olmak.