Doğru bildiğini yap...

Eğitim Takvimi

Eğitimler

Dosya Ekleri

KGK Eğitim Listesi İndir

Bu programda amaçlanan, hukuka aykırı fiiller neticesinde meydana gelen ölüm ve uğranılan bedensel zararlar sebebiyle ortaya çıkan Destekten Yoksun Kalma ve İşgöremezlik Zararlarının(bedensel zararları) tazminata konu olacak tutarlarının hesaplanması konusunda ilgili kişilere gerekli olan bilgi ve becerilerin kazandırılması amacı İle YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ –YENİSEM tarafından AKTÜERYA HUKUKU UYGULAMALI BİLİRKİŞİLİK UZMANLIK EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI açılmış olup katılımcıların, edindikleri aktüeryal bilgiler sayesinde,resmi bilirkişilik ve uzman görüşü (bilimsel mütalaa) verme faaliyetlerini aktüerya bilimi esaslarına bağlı olarak yapmalarını hedeflenmektedir.
Programa % 85 oranında devam edenlere YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ tarafından onaylı AKTÜERYA HUKUKU UYGULAMALI BİLİRKİŞİLİK UZMANLIK EĞİTİMİ SERTİFİKA verilmektedir.Eğitimler Hafta içi ve Hafta sonu olmak üzere iki grup olarak Dernek Merkezimizde yapılacaktır. Her grup 25 kişiden oluşmaktadır. Dersler, hafta içi Pazartesi, Salı, Perşembe, Cuma günleri 16:30 – 20:30 saatleri arasında, Hafta sonu ise Cumartesi ve Pazar günleri 10:00-17:00 saatleri arasında yapılacaktır.Eğitim Süresi 45 saat olup, Bunun 20 Saati, teorik, 25 Saati uygulamalı eğitim şeklinde gerçekleştirilecektir.

Dosya Ekleri

Dosya 1

Dosya Ekleri

Dosya 1

Bu programdaamaçlanan, hukuka aykırı fiiller neticesinde meydana gelen ölüm ve uğranılan bedensel zararlar sebebiyle ortaya çıkan Destekten Yoksun Kalma ve İş görmezlik Zararlarının(bedensel zararları) tazminata konu olacak tutarlarının hesaplanması konusunda ilgili kişilere gerekli olan bilgi ve becerilerin kazandırılması amacı İle AKTÜERYA HUKUKU UYGULAMALI BİLİRKİŞİLİK UZMANLIK EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI açılmış olup katılımcıların, edindikleriaktüeryalbilgilersayesinde,resmibilirkişilikveuzman görüşü (bilimsel mütalaa) verme faaliyetlerini aktüerya bilimi esaslarına bağlı olarak yapmalarını hedeflenmektedir. HALİÇ ÜNİVERSİTESİtarafındanonaylıAKTÜERYA HUKUKU UYGULAMALI BİLİRKİŞİLİK UZMANLIK EĞİTİMİ SERTİFİKA verilmektedir. Eğitimler hafta içi ve hafta sonu olarak yapılacaktır. Dersler hafta içi 17.00 – 20.30 saatleriarasındayapılacaktır.EğitimSüresi 45 saattir.

Dosya Ekleri

Dosya 1

BAĞIMSIZ DENETÇİLER İÇİN SÜREKLİ EĞİTİM PROGRAMI
04.11.2017 Tarihinde yayınlanan Bağımsız Denetçiler için Sürekli Eğitim Tebliği  ile Bağımsız  Denetçilerin etik kurallara uygun ve yüksek kalitede hizmet sunabilmeleri amacıyla sürekli eğitime tabi tutulmaları ve geliştirilmelerine yönelik  usul ve esaslar düzenlenmiştir. Çıkarılan Bu tebliğ kapsamında BAĞIMSIZ MALİ MÜŞAVİRLER DERNEĞİ olarak Kamu Gözetim Kurumu’ndan alınan yetki ve onaylanan sürekli  eğitim programlarımız kapsamında  Eylül 2018 dönemi itibari ile zorunlu Eğitimlerimiz başlayacaktır.

Dosya Ekleri

Dosya 1

UYGULAMALI KONKORDATO EĞİTİMİ

Dosya Ekleri

Dosya 1
İlgili Sorular Yeni Soru

cevap 1